Tin hoạt động

21 06/2023

Công ty CP Cơ khí Gang thép: Bảo đảm việc làm cho 400 lao động

Từ đầu năm đến nay, Công ty CP Cơ khí Gang thép đã đề ra nhiều giải pháp vượt qua khó khăn để duy trì sản xuất, kinh doanh có lãi, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động.

Xem chi tiết