Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất
Đúc chi tiết và gia công phụ tùng cơ khí

Sơ đồ dây chuyền sản xuất
Thép hình cán nóng