Quy trình đúc cát nhựa Furan

Sơ đồ dây chuyền công nghệ sản xuất
Đúc chi tiết và gia công phụ tùng cơ khí

Sơ đồ dây chuyền sản xuất
Thép hình cán nóng