21 06/2023

Công ty CP Cơ khí Gang thép: Bảo đảm việc làm cho 400 lao động

Cụ thể, quý I, Công ty đạt giá trị sản xuất công nghiệp 96 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2022; sản xuất và tiêu thụ 28.274 tấn sản phẩm các loại, tăng 15% so với cùng kỳ; tổng doanh thu đạt trên 401 tỷ đồng; đảm bảo việc làm ổn định cho 400 lao động với mức thu nhập bình quân 8,5 triệu đồng/người/tháng...

Từ nay đến cuối năm, Công ty CP Cơ khí Gang thép tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh: Chú trọng đổi mới công tác quản lý, điều hành; giảm tiêu hao điện, dầu và các vật tư đầu vào; nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ...

Tin liên quan