20 10/2023

Công ty CP Cơ khí Gang thép Doanh thu đạt gần 89% kế hoạch năm

Gia công sản phẩm cơ khí chất lượng cao tại Công ty

 

Vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, từ đầu năm đến nay, Công ty CP Cơ khí Gang thép đã thực hiện nhiều giải pháp tiết giảm chi phí sản xuất, duy trì việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động.

 

Theo đó, 9 tháng năm 2023, giá trị sản xuất công nghiệp của Công ty đạt gần 757 tỷ đồng; sản xuất trên 91.000 tấn phôi thép và gần 9.500 tấn thép cán; sản phẩm cơ khí gia công đạt trên 590 tấn; tiêu thụ 90.633 tấn sản phẩm các loại; tổng doanh thu đạt trên 1.201 tỷ đồng, đạt gần 89% kế hoạch năm; bảo đảm việc làm ổn định cho gần 400 lao động với mức thu nhập bình quân đạt trên 10 triệu đồng/người/tháng.

 

Để hoàn thành mục tiêu trong quý IV/2023 sản xuất và tiêu thụ 32.500 tấn sản phẩm các loại, Công ty tiếp tục thực hiện các giải pháp tiết kiệm chi phí sản xuất (đặc biệt là phôi thép), đồng thời tập trung nâng cao năng suất sản phẩm gia công cơ khí truyền thống (như lô ép mía, gầu chứa Sten đồng, thùng xỉ Hòa Phát, nắp và thân động cơ của TOSHIBA…).

 

Tin liên quan