CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ GANG THÉP
 • Trụ sở chính: Tổ 13, phường Cam Giá, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên
 • Thông tin liên hệ:

  Ông Bùi Thái Sơn - Giám đốc Công ty
  ĐT: 0913 374 184
  email: soncokhigangthep@gmail.com 

  Ông Nguyễn Hữu Quý - Phó Giám đốc Công ty
  ĐT: 0914 765 250
  email: quycokhigangthep@gmail.com 

Gửi thông tin liên hệ