Năng lực thiết bị

Cùng với số lượng dự án ngày càng gia tăng, TNGEC đã đẩy mạnh đầu tư vào máy móc thiết bị nhằm tối ưu hóa năng lực sản xuất, giảm thiểu thời gian hoàn thành sản phẩm. Tại mỗi dự án, TNGEC luôn bố trí các giám sát chuyên phụ trách thiết bị, trực tiếp làm việc với Ban giám đốc để nắm rõ nhu cầu sử dụng thiết bị, máy móc tại các phân xưởng, lập kế hoạch cung ứng kịp thời, kiểm soát việc sử dụng, đảm bảo thời gian thực hiện dự án theo đúng kế hoạch đề ra.

THIẾT BỊ GIA CÔNG CƠ KHÍ
STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng
1 Máy tiện CNC Chiếc 16
2 Máy tiện cỡ lớn Chiếc 12
3 Máy phay CNC Chiếc 06
4 Máy phay Chiếc 01
5 Máy doa chính xác CNC Chiếc 01
6 Máy doa Chiếc 03
7 Máy bào giường Chiếc 01
8 Máy mài Chiếc 03
9 Máy HD xoay chiều Chiếc 02
10 Lò tôi điện trở Chiếc 01
11 Lò tôi cao tần Chiếc 01
12 Lò ram điện cực Chiếc 01
Thiết bị luyện kim
STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng
1 Lò trung tần 20 tấn/mẻ Cặp 08
2 Lò điện 20 tấn/mẻ Cặp 06
3 Lò tinh luyện LF 20 tấn/mẻ Cái 01
4 Máy đúc liên tục 2 dòng Hệ thống 02
5 Hệ thống máy cán Hệ thống 01
THIẾT BỊ LÀM KHUÔN
STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng
1 Máy làm khuôn Chiếc 16
2 Máy phun bi làm sạch Chiếc 04
3 Hệ thống cát khuôn tươi (cát nhựa Furan) Hệ thống 01
4 Hệ thống máy làm khuôn tươi tự động (DISA MATIC) Hệ thống 01
THIẾT BỊ LÒ Ủ, LÒ SẤY
STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng
1 Lò ủ sản phẩm sau đúc Cái 01
2 Lò sấy 37 m3 Cái 02
3 Lò sấy 60 m3 Cái 03
THIẾT BỊ NÂNG HẠ
STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng
1 Cầu trục các loại Chiếc 30
2 Xe nâng, máy nhóp nguyên liệu Chiếc 12
THIẾT BỊ KIỂM TRA
STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng
1 Máy quang phổ phát xạ phân tích thành phần kim loại Bộ 03
2 Kính hiển vi soi kim tương phân cực đảo ngược 40X-1000X Bộ 01
3 Máy đo độ cứng Chiếc 02
4 Máy đo nhiệt độ kim loại lỏng Chiếc 04
5 Máy kiểm tra cơ tính vật liệu Chiếc 01
6 Thiết bị kiểm tra hỗn hợp Chiếc 01
7 Thiết bị kiểm tra độ nhám Chiếc 01
8 Thước cặp, calip Chiếc 50