CÔNG TY CP CƠ KHÍ GANG THÉP
TopLogo
thelegend

Tầm nhìn sứ mệnh

Trải qua trên 50 năm xây dựng và phát triển, Công ty CP cơ khí Gang Thép đã khẳng định vị thế là nhà cung cấp các sản phẩm phục vụ cho nghành thép và các sản phẩm cơ khí chế tạo có chất lượng cao.
Với mục tiêu tiếp tục phát triển lên tầm cao mới, Công ty Cổ phần cơ khí Gang Thép sẽ duy trì sự phát triển bền vững, không ngừng sáng tạo, đổi mới, nâng cao chất lượng, nỗ lực tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, mang tính ưu việt. 
Để thực hiện tốt chiến lược đã đề ra, Hội đồng quản trị và toàn thể CBCNV Công ty Cổ phần cơ khí Gang Thép cần nỗ lực hơn nữa và luôn giữ vững tinh thần, động lực đó là: Tiên phong, quyết liệt, linh hoạt, trách nhiệm, hiệu quả và kiên định với Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi đã được đúc kết từ những mục tiêu và giá trị đã đạt được trong hơn 50 năm xây dựng và phát triển.
TẦM NHÌN
Tiếp tục khẳng định vị thế nhà cung cấp giải pháp tổng thể, đẩy mạnh, phát triển các sản phẩm phục vụ cho ngành thép và các sản phẩm đúc, gia công, chế tạo các sản phẩm cơ khí chính xác chất lượng cao.
Từng bước vươn tầm quốc tế.
SỨ MỆNH
  • VỚI KHÁCH HÀNG: Mang đến những giải pháp tốt nhất nâng cao chất lượng sản phẩm và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.
  • VỚI CỔ ĐÔNG VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG: Vận hành hiệu quả, phát triển bền vững nhằm gia tăng giá trị dài hạn cho Cổ đông và Người lao động.
  • VỚI XÃ HỘI: Gắn lợi ích của Doanh nghiệp với lợi ích chung của xã hội và góp phần bảo vệ môi trường.
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
  • CHUYÊN NGHIỆP: Đội ngũ CBCNV có trình độ chuyên môn cao, phong cách phục vụ chuyên nghiệp và tận tâm với khách hàng tạo nên thành công của Công ty.
  • CHẤT LƯỢNG: Sản phẩm cao và dịch vụ tốt quyết định uy tín của Công ty.
  • HIỆU QUẢ: Trong từng hoạt động để gia tăng lợi ích cho khách hàng và cho Công ty.
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
  • Tiếp tục đầu tư đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh , nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, đầu tư cơ sở hạ tầng, thiết bị, các máy gia công cơ khí có độ chính xác cao.