CÔNG TY CP CƠ KHÍ GANG THÉP
TopLogo
thelegend

Lịch sử hình thành

Là một trong những cái nôi của ngành Cơ khí – Luyện kim Việt Nam, trải qua hơn 50 năm xây dựng phát triển Công ty có một bề dày những chặng đường phát triển:
Năm 1959
 • Xưởng cơ khí – tiền thân của Nhà máy Cơ khí Gang Thép được thành lập – là một đơn vị phụ trợ trong dây truyền sản xuất Gang, thép của Công ty gang thép Thái Nguyên. Xưởng có nhiệm vụ sản xuất các phụ tùng bị kiện phục vụ cho lắp đặt thiết bị tiêu hao trong sản xuất luyện kim.
Năm 1961
 • Xây dựng xong các phân xưởng và lắp đặt các thiết bị, các cán bộ công nhân được huy động tổng số trên 400 người. Nhà xưởng bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất.
Năm 1962 – 1963
 • Phấn đấu theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mỗi người làm việc bằng hai để đền đáp công ơn đồng bào Miền Nam ruột thịt”. Nhà máy đã đóng góp vào phong trào thi đua sản xuất 52 sáng kiến cải tiến kỹ thuật, 11 chiến sỹ thi đua, hai tổ đăng ký phấn đấu tổ lao động XHCN.
Năm 1964
 • Hồ Chủ Tịch lên thăm Gang thép lần thứ 3, Bác đến thăm xưởng cơ khí và căn dặn cán bộ công nhân Gang thép “Để làm ra gang thép tốt, thì người công nhân và cán bộ phải tôi luyện tinh thần cách mạng, lập trường giai cấp và ý thức làm chủ cho cứng rắn như sắt thép, như Gang, nhất là cán bộ Đảng viên và đoàn viên phải làm như thế”.
Năm 1962 – 1965
 • Là những năm đầu của một xưởng máy non trẻ, cán bộ công nhân viên hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước với quyết tâm “Làm chủ khoa học kỹ thuật để xây dựng gang thép, để lập nghiệp”. Đến năm 1965 Xưởng được Chính phủ tặng thưởng Huân chương lao động hạng III, đánh dấu 1 thời kỳ trưởng thành trong truyền thống công nhân Cơ khí Gang Thép.
Năm 1965 – 1976
 • Kháng chiến chống Mỹ, nhà máy hưởng ứng “vừa sản xuất vừa chiến đấu bảo vệ sàn xuất” đóng góp vào quá trình kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Đảng và nhà nước.
 • Năm 1967 Xưởng được vinh dự được tặng cờ Mặt trận Dân tộc giải phóng Miền Nam Việt Nam lần thứ 2.
Năm 1973 – 1986: Thời kỳ khôi phục sản xuất chuẩn bị điều kiện để phát triển sản xuất.
 • Ngày 28/01/1973 Xưởng Cơ khí nhận lệnh nhanh chóng khôi phục sản xuất. Năm 1975 xưởng tập trung sản xuất, chế tạo các thiết bị cho nhà máy Luyện cán thép Gia Sàng.
 • Năm 1978 Xưởng chế tạo thành công trục cán thép Ø840. Là đơn vị đầu tiên chế tạo thành công trục cán thép thay thế cho sản phẩm nhập ngoại. Vinh dự được nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng II.
 • Năm 1983 – 1984 Công ty được công nhận là đơn vị Quyết thắng.
Năm 1987 – 2007
 • Giai đoạn sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường, năm 1988 là năm có biến động lớn đối với sản xuất kinh doanh của Xưởng đã ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển của công ty sau này. Năm 1989 Xưởng cơ khí chính thức đổi tên là “Nhà máy Cơ khí Gang Thép”. Sau khi cơ cấu lại tổ chức sự phát triển của Công ty ngày càng nhiều thuận lợi với sự phù hợp trong cơ chế, chính sách kinh doanh.
 • Năm 1996 Công ty vinh dự được chính phủ thưởng Huân chương lao động lần thứ 2..
 • Năm 2000 Công ty áp dụng hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO: 9001 ÷ 2000.
 • Từ ngày 01/01/2007: đổi tên thành Công ty Cổ phần cơ khí Gang Thép.
Năm 2009 
 • Công ty đã đầu tư thêm nhiều thiết bị mới, trong đó có dây chuyền đúc liên tục 2 dòng R5,25M và lò tinh luyện LF 20T.
Năm 2014 đến nay 
 • Công ty đã đầu tư mới “Dây chuyền đúc chi tiết hàng loạt chất lượng cao”, dây chuyền đúc các sản phẩm phôi thép chất lượng cao phục vụ các nhà máy cán thép.